Mô tả chi tiết

Mô tả công việc

1. Giới thiệu, cung cấp thông tin về sản phẩm hoa và phụ liệu cắm hoa cho khách hàng;
2. Bán hàng, chăm sóc khách hàng;
3. Duy trì hình ảnh cửa hàng theo đúng tiêu chuẩn chất lượng của Dalat Hasfarm về trưng bày hàng hóa và dịch vụ khách hàng;
4. Chăm sóc hoa tươi, cây chậu trưng bày trong cửa hàng;
5. Đánh hóa đơn và thu tiền.

Yêu cầu công việc:

Kỹ năng giao tiếp

Ca làm việc
– Ca 1: từ 07:00 đến 15:00
– Ca 2: từ 14:00 đến 20:30

Công ty TNHH Dalat Hasfarm

Công ty TNHH Dalat Hasfarm